reference


akce: Stavební úpravy bytového domu ul. Odborů čp.615 Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 2/2006
dokončení realizace: 6/2006
zakázkové číslo: 08/04
číslo stavby: -