reference


akce: Stavební úpravy bytového domu Hornická č.p. 618 Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 11/2003
dokončení realizace: 10/2004
zakázkové číslo: 05/04
číslo stavby: -