reference


akce: Stavba obytného domu na p.p.č. 1152/9 k.ú. Bublava
investor: Mgr. J. Kratochvíl
projektant: Ing. Arch. Zeman
stavbu provedl: Jurica a.s.
zahájení realizace: 2/2008
dokončení realizace: 12/2009
zakázkové číslo: -
číslo stavby: 01/08