reference


akce: Přestavba bytového domu Odborů č.p. 612, Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 8/2000
dokončení realizace: 8/2001
zakázkové číslo: -
číslo stavby: -