reference


akce: Přestavba bytového domu Krušnohorská čp.616 Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 7/2005
dokončení realizace: 1/2006
zakázkové číslo: 03/04
číslo stavby: -