reference


akce: Dům-penzion s byty pro důchodce Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Subttera Ostrov
zahájení realizace: 0/1995
dokončení realizace: 0/1996
architektonický návrh: Ing Anton Jurica, Ing.arch.Roman Svojanovský, Ing. Ivoš Junek
zakázkové číslo: 21/94
číslo stavby: -