reference


akce: Bytový dům, 16 byt.jednotek Božíčany
investor: Obec Božíčany
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Krušnohorská stavební spol. s r.o.
zahájení realizace: 8/1999
dokončení realizace: 6/2000
zakázkové číslo: 56/98
číslo stavby: -