reference


akce: Stavební úpravy objektu čp.1181, Krále Jiřího Vila FINK, Karlovy Vary
investor: VDM PROJEKT s.r.o.
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Oblastní stavbení a.s.
zahájení realizace: 4/2005
dokončení realizace: 0/2006
zakázkové číslo: 44/04
číslo stavby: -